logo

Allt inom reklamfilm

DaCapo media är ett heltäckande produktionsbolag för reklamfilm i Örebro. Vi gör många olika typer av filmer,  men det finns ändå en gemensam nämnare för allt vi gör. Det unika hos ditt företag, ditt varumärke och dina produkter är alltid utgångpunkten.
En annan ledstjärna att är att det inte räcker för oss att du är nöjd med den reklamfilm vi producerar – vår målsättning är att du skall känna dig riktigt, riktigt stolt.

Reklamfilm

 

Webbfilm

Allt fler väljer att visa rörliga bilder på sin hemsida. En film på nätet har som främsta uppgift att väcka intresse. Däremot går det inte att berätta allt om företaget – tiden du har till ditt förfogande är begränsad. Djupare information får kunden på den övriga hemsidan eller genom direktkontakt med er.

TV-reklam

De flesta reklamfilmer du ser på TV är 20 sekunder långa. Detta kräver att ditt budskap måste vara mycket koncentrerat och tydligt. Samtidigt måste din film stå ut för att inte drunkna i bruset. Vi hjälper dig.

Säljintroduktioner

Inled ditt säljmöte eller ditt seminarium med en introduktionsfilm. Genom att använda rörliga bilder och dessutom tvingas tänka till runt ditt budskap, hinner du säga enormt mycket och förmedla positiva bilder på kort tid. Känn samtidigt hur både du och företaget växer i trovärdighet.

Mässfilmer

Rörliga bilder drar lättare uppmärksamheten till sig än stillastående. Men du måste vara noga med att vara extra enkel och tydlig. Ditt budskap måste kunna nå fram helt utan speaker och ljudeffekter.

Presentations- och informationsfilmer

Har du en intresserad, stillasittande publik kan du göra en längre presentationsfilm för företaget. På några minuter kan du förmedla allt som är värt att veta om företaget och dessutom ge din publik en skön känsla i magen.